Sztuczna inteligencja systemu hotelowego SIHOT

System „podąża” za użytkownikiem

„W przeciągu najbliższych stu lat, komputery wyprzedzą ludzi, jeśli chodzi o inteligencję” – Stephen Hawking

System hotelowy Sihot.PMS można nazwać systemem eksperckim, ponieważ rozwiązuje określone zadania z zakresu np. zarządzania cenami (revenue management) w oparciu o dostarczone dane i nie odbywa się to mechanicznie.

Sihot.PMS nie wykorzystuje „wprost” szablonów, lecz „decyduje” o odpowiednim dopasowaniu n a podstawie dostarczonych danych (przez użytkownika, bądź z systemów zewnętrznych, np. portali rezerwacyjnych).

Jednym z najbardziej „widocznych” zachowań systemu hotelowego Sihot.PMS, jest „śledzenie” i analizowanie „ruchów” użytkownika w poszczególnych „okienkach” i „podpowiadanie” jemu braków w dostarczanych (wprowadzanych) do systemu danych.

Komputery przyszłości

  • Rozwiązywanie przez komputer trudnych, nietrywialnych zadań, wymagających znalezienia rozwiązania w warunkach niepełnej i niepewnej informacji – podobnie jak to czyni człowiek
    w codziennym życiu
  • Rozpoznawanie obrazów, czyli dokonywanie klasyfikacji obiektów według zaobserwowanych ich cech; dodajmy, że operacja klasyfikacji towarzyszy człowiekowi nieustannie w kontaktach z innymi ludźmi.
  • Gry ekonomiczne, strategiczne itp. oraz podejmowanie decyzji.
  • Rozumienie przez komputer języka naturalnego – tzw. maszynowe przetwarzanie języka, jak
    na przykład maszynowy przekład z jednego języka na inny lub prowadzenie dialogu człowiek- maszyna.