Multiplatformowość systemu hotelowego SIHOT

System umożliwia pracę niezależnie od „środowiska”

Pojęcie multi-platformowości oznacza możliwość pracy przez użytkownika na wielu platformach sprzętowych (różnych komputerach) oraz wielu platformach software-owych (różnych systemach) i przy użyciu różnych metod (aplikacji w architekturze klient-serwer, aplikacji typu stand-alone, aplikacji typu WEB).

Z punktu widzenia komfortu obsługi przez użytkownika, system hotelowy Sihot.PMS umożliwia pracę zarówno w trybie aplikacji (końcówki) zainstalowanej na konkretnym stanowisku roboczym (w obiekcie), jak i poprzez przeglądarkę Internetową. To drugie nowoczesne i unikalne rozwiązanie pozwala na pracę praktycznie z każdego urządzenia i każdego punktu na świecie, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania (np. pulpitów zdalnych, programów dostępowych typu Team Viewer).

W zasadzie do pracy potrzebne jest tylko urządzenie z zainstalowaną dowolną przeglądarką Internetową (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari itp.). System odpowiednio dopasowuje interfejs użytkownika, aby wykorzystać mechanizmy oferowane przez określone środowisko.