SIHOT.SALES

Sprzedaż na podstawie faktów

SIHOT.Sales umożliwia określenie różnych rynków docelowych i tworzenie dostosowanych kampanii marketingowych. Pozwala na analizowanie rzeczywistych przychodów i ustalanie celów dla pracowników sprzedaży. śledzić wszystkie działania związane ze sprzedażą i prognozować przychody w oparciu o rzeczywiste rezerwacje, a także oczekiwaną działalność.

Funkcje SIHOT.SALES

SIHOT.Sales tworzy podstawy relacji z gośćmi i wyboru usług, odróżniając Twój obiekt od konkurencji. W rezultacie będziesz w stanie osiągnąć wysoką sprzedaż i długotrwały kontakt z Gośćmi.

Personel sprzedaży może udokumentować każdy kontakt z klientem i dodać przypomnienia do dalszych działań. SIHOT.Sales aktywnie wspiera Twój zespół sprzedaży. Każde działanie, szansa sprzedaży i umowa wprowadzona przez personel jest przypisana do projektu. Zapewnia to szczegółowe rejestry wydajności pracowników oraz kompleksową analizę oczekiwanych przychodów.

Rejestrowanie i dokumentowanie możliwości sprzedaży zapewnia metodyczne i zorganizowane podejście do pracy. Każdy kontakt z klientem może być powiązany z projektem, który pozwala monitorować i śledzić postęp i sukces Twoich strategii marketingowych.

Projekty sprzedaży

Moduł SIHOT.SALES pozwala określić dokładne cele dla kluczowych kont i porównuje te liczby z ich rzeczywistą wydajnością. Istnieje możliwość programowania różnych celów dla różnych kontaktów. Przypisanie sprzedawcy daje dynamiczny indeks gości i klientów.

Możesz monitorować i oceniać wydajność swojego zespołu za pomocą szczegółowych dzienników. Zaawansowane zestawy analiz porównują cele i rzeczywiste liczby, ustanawiając dobrze uzasadnione prognozy na przyszłość.

Każdy dokument przygotowany dla gościa – drukowany lub elektroniczny – może zostać zapisany, np. mailingi, potwierdzenia rezerwacji, faktury. Dodatkowe dokumenty można dodawać metodą “przeciągnij i upuść”. E-maile są przesyłane w programie Microsoft Outlook. Pełna korespondencja jest na wyciągnięcie ręki. Ponieważ każdy dokument można łatwo odtworzyć, nie ma potrzeby ręcznego wpisywania do systemu.

Zachowaj wszystkie ważne dla Twojej firmy informacje, takie jak hobby, zainteresowania, członkostwa i wyniki ankiety Gościa. Użyj tych funkcji jako narzędzia do zrozumienia swoich klientów i analizy rynku. Dodatkowo zespół sprzedaży może przechowywać własne dane – dodatkowe pola dla funkcji takich jak “wielkość firmy” i “potencjalna siła sprzedaży” są szczególnie przydatne w rejestrach firm i agencji.

Zalety SIHOT.SALES

Nowoczesne funkcje zarządzania sprzedażą, które pomagają pracownikom działu sprzedaży.

Pełne zapisy dotyczące potencjału sprzedaży, projektów sprzedażowych, działań i umów.

Terminy i funkcje kalendarza.

Ukierunkowane kampanie mailingowe i kontakt bezpośrednio z klientem.