BAZA DANYCH IBM DB2

Ekonomiczny system baz danych klasy podstawowej zaprojektowany dla małych i średnich firm

Funkcje i Korzyści DB2 w Systemie Hotelowym SIHOT

IBM DB2 to system baz danych klasy podstawowej przeznaczony do przetwarzania transakcji i obsługi złożonych zapytań. Oferuje możliwości typowe dla produktów do zastosowań korporacyjnych i jest zoptymalizowany pod kątem wykorzystania 8 rdzeni procesorowych i 8 GB pamięci. Oprogramowanie to dostępne jest w różnych modelach licencjonowania.

Wybrane cechy IBM DB2 v.9.5

  • Kompresja
  • Silnik XLM
  • Przetwarzanie Klastrowe
  • Menadżer obciążenia
  • Dwuczasowe zarządzanie danymi przy użyciu zapytań o moment w czasie.
  • Zawsze aktywne przetwarzanie transakcyjne i minimalizacja strat danych dzięki zastosowaniu technologii HADR (High Availability and Disaster Recovery)
  • Udoskonalone zabezpieczenia z mechanizmami kontroli dostępu do wierszy i kolumn oraz kontroli dostępu opartej na etykietach
  • Dwuczasowe zarządzanie danymi przy użyciu zapytań o moment w czasie.
  • Elastyczne tworzenie aplikacji i zarządzanie nimi przy użyciu zintegrowanego środowiska narzędziowego i rozwiązań zapewniających kompatybilność kodu SQL, które pomagają w tworzeniu, migracji i standaryzacji zasobów

Wybrane cechy IBM DB2 v.9.

Kompresja

Skompresowany formatu zapisu rekordów w DB2 pozwala na znaczne zaoszczędzenie miejsca na macierzach dyskowych przy niewielkim narzucie związanym z dodatkowym wykorzystaniem procesora. Kompresja w DB2 wykorzystuje algorytmy sprawdzone od lat w systemach mainframe (technologia „Venom”).

Testy na danych produkcyjnych wykazują przeciętnie 60-80% współczynnik kompresji, co oznacza, że zajętość tabel bazy danych jest zmniejszana około trzykrotnie w porównaniu do formatu nieskompresowanego. Kompresja danych w DB2 oparta jest na słowniku wzorców, który jest budowany globalnie dla całej tabeli bądź partycji tabeli. Powtarzający się w rekordzie wzorzec zamieniany jest na symbol ze słownika kompresji.

Rekordy na dysku, jak i w pamięci przechowywane są w postaci skompresowanej i są dekompresowane dopiero w momencie wysyłania strumienia danych do aplikacji, bądź ewaluacji rekordu. Dzięki skompresowanemu formatowi rekordu można uzyskać dużo większą efektywność operacji wejścia/wyjścia, ponieważ przy tym samym obciążeniu dysku baza czyta do pamięci znacznie więcej rekordów.

Przetwarzanie klastrowe

IBM DB2 v9 jest serwerem bazy danych obsługującym równolegle trzy najpopularniejsze techniki partycjonowania danych: partycjonowanie zakresowe, partycjonowanie mieszane i partycjonowanie wielowymiarowe.

W celu zwiększenia potencjału obliczeniowego ogromnych wolumenów danych zapytania SQL są automatycznie dzielone na podzadania i wykonywane na wszystkich klasterach równolegle. Dlatego klasteryzacja ma olbrzymie znaczenie w systemach wielowymiarowych takich jak OLAP
lub hurtownie danych.

Menadżer obciążenia

IBM rozszerzył silnik bazodanowy DB2 v9 o mechanizm Workload Manager (WLM), który ma zwiększyć komfort pracy wspierając i automatyzując zarządzanie priorytetami zadań. Menadżer obciążeń pozwala optymalnie wykorzystać zasoby sprzętowe i dostosować bazę do specyficznych zastosowań biznesowych przez zdefiniowanie klas przetwarzania dla poszczególnych aplikacji i zapytań.

DB2 v9 umożliwia traktowanie każdego żądania jako odrębnego procesu i przypisanie go do uprzednio zdefiniowanej klasy lub podklasy przetwarzania. Otrzymując takie żądanie serwer „wie” z jakim priorytetem zrealizować zapytanie.

Silnik XML

Zaimplementowany w DB2 v9 model bazy danych łączy w sobie cechy systemów czysto relacyjnych jak i dedykowanych systemów XML. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu dwóch dotychczas działających niezależnie silników baz danych: relacyjnej i hierarchicznej.

Takie podejście zapewnia dużo lepszą wydajność przetwarzania dokumentów XML w porównaniu do technik opartych o obiekty binarne BLOB oraz techniki dekompozycji do tabel relacyjnych.

W momencie wstawienia dokumentu XML do bazy danych, węzły dokumentu XML są umieszczane w hierarchicznych strukturach. Fizyczny sposób przechowywania dokumentów XML opowiada modelowi XML. Silnik hierarchiczny pozwala na szybką nawigację odpowiednich elementów dokumentu XML bez konieczności parsowania całego dokumentu w momencie wykonywania zapytania.