SIHOT.FEEDBACK

Uzyskaj cenne opinie od swoich gości, prosząc ich o wypełnienie ankiety online i dowiedz się, w jaki sposób możesz poprawić oferowane usługi.

Funkcje SIHOT.FEEDBACK

Skorzystaj z opinii swoich Gości, aby nadążyć za ich oczekiwaniami i potrzebami. Jako integralna część zarządzania jakością, narzędzie ankiety SIHOT.Feedback zapewni ważne informacje. Link do kwestionariusza można przesłać do Gościa w formie e-maila. Jedno kliknięcie przenosi Gościa na stronę początkową z przyjazną wiadomością powitalną.

Ten proces gwarantuje, że wiesz, czego oczekują Twoi klienci i czy ich oczekiwania są spełnione. Skorzystaj z tych informacji, aby zoptymalizować procedury i poprawić udogodnienia dla Gości.

Istotnym aspektem profesjonalnej obsługi reklamacji jest możliwość powrotu do Gościa, który mógł mieć negatywne doświadczenia z pobytu w obiekcie. Dzięki SIHOT. Feedback możesz śledzić komentarze Twojego Gościa i odpowiadać na nie w razie potrzeby.

Kwestionariusz online można dostosować do indywidualnych wymagań, zgodnie z usługami oferowanymi w Twoim obiekcie hotelowym. SIHOT.FEEDBACK oferuje wiele wersji językowych.

Analizy graficzne pokazują, jak goście oceniają ogólną wydajność hotelu i jego szczegóły jego działania. Za pomocą jednego kliknięcia można wyeksportować dane z ankiety do dalszej edycji i dystrybucji w arkuszu Excel lub dokumencie Word.

Zalety SIHOT.FEEDBACK

Łatwa instalacja z serwerem SMTP.

Szczegółowe analizy.

Utrzymywanie zarządzania jakością.