Identyfikacja Gości w systemie hotelowym SIHOT

Odczytywanie danych gości z dowolnego dokumentu tożsamości i zapisywanie ich do systemu

Mechanizm identyfikacji gości (zgodnie z przepisami meldunkowymi, obowiązującymi w Polsce), polega na konieczności sprawdzenia danych gościa (na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem).

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi recepcjonista nie ma prawa „legitymować” ani zatrzymywać dokumentu tożsamości gościa w celu jego zameldowania (oraz uzupełnienia danych teleadresowych).

Dopuszczalnym mechanizmem jest natomiast „odczytanie” (lub spisanie danych) z dobrowolnie przekazanego przez gościa dokumentu tożsamości lub przyjęcie tych danych, które gość wpisze na tzw. [Karcie meldunkowej].

Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób są obarczone ryzykiem wpisania do systemu błędnych bądź niekompletnych danych. Szczególnie dotyczy to gości-obcokrajowców, gdzie (szczególnie) nazwiska mogą zawierać znaki narodowe, charakterystyczne dla danego języka.

System hotelowy Sihot.PMS umożliwia (przy wykorzystaniu urządzeń zewnętrznych, tzw. „skanerów”) automatyczne „wpisanie” (przeniesienie) danych gościa z dowolnego dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu), bez konieczności ich zachowywania w postaci kserokopii oraz bez konieczności „zatrzymywania” dokumentu tożsamości gościa przez recepcjonistę.

Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest uniknięcie wielu pomyłek w „przenoszeniu”/wpisywaniu danych do systemu, a także automatyzuje i przyspiesza prace recepcji, co przekłada się na lepsza obsługę gościa.

Do identyfikacji mogą być wykorzystane jedynie dokumenty, które są zgodne ze standardami ICAO.

Norma ISO/IEC 7501-1:1997 została zaakceptowana i jest stosowana przez wiele krajów a została wcześniej opracowana przez International Civil Aviation Organization, ICAO opracowała standardy dla dokumentów podróży czytanych maszynowo (Machine Readable Travel Documents – MRTD), w tym paszportów i wiz. Taki dokument poprzez umieszczenie w dolnej części strony z danymi posiadacza strefy MRZ (Machine Readable Zone) zawierającej dwuliniowy napis krojem OCR-B umożliwia odczytanie danych posiadacza przy użyciu specjalnego skanera i przez to wydatnie skraca czas odczytu danych w paszporcie jednocześnie eliminując ryzyko błędów wynikłych z ręcznego przepisywania danych, a co za tym idzie – znacznie usprawniając odprawę pasażerów na lotniskach.