Revenue Management w systemie hotelowym SIHOT

System zarządzania przychodami i cenami.

Należy jednoznacznie podkreślić

…że ultra-nowoczesne narzędzia zaawansowanej analizy danych w systemie hotelowym Sihot.PMS, przekładają się wprost na zwiększenie przychodów.

Zastosowanie tych informatycznych narzędzi powoduje wzrost średniej ceny pokoju o około 3-5%, czyli 7,00-8,00. To z kolei przy np. 20.000 pokoi zajętych w skali roku oznacza 140.000,00 tys. dodatkowych przychodów obiektu.

SIHOT.RMS

Revenue Management (Yield Management) – maksymalizacja przychodów poprzez osiąganie optymalnego obłożenia przy jak najwyższej cenie, tak aby wskaźnik RevPAR (wskaźnik -średni przychód z jednego pokoju) był jak najwyższy.

Sihot.RMS to rozwiązanie informatyczne do zarządzania wydajnością. Aktywne i poprawnie zdefiniowane stawki cenowe (tzw. BAR) pozwalają uzyskać najlepsze zyski. Ten skomplikowany system zarządzania przychodami pomaga osiągnąć zwiększenie przychodów obiektu.

Będąc całkowicie zintegrowanym z Sihot.PMS wiele funkcji jest w pełni zautomatyzowanych i nie ma konieczności „ręcznej” ręczne aktualizacji siatki cen. Zapewnienia to uzyskanie optymalnej ceny i zysku ze szczegółowej analizy zachowań rezerwacji klientów.

Cechy Revenue Management

  • Analizuje zachowanie rezerwacji w oparciu o liczbę różnych parametrów. Skomplikowane algorytmy pozwalają obliczyć przewidywany poziom obłożenia w oparciu o dane zebrane w przeszłości.
  • Udostępnia następujące mechanizmy, które stanowią podstawę zwiększania przychodów:obłożenie jako element ograniczania lub zwiększania, rekomendacje CTA (Commodity Trading Advisor/doradca obrotu usługami i MLOS (Minimum Lengh of Stay/minimalna długość pobytu), rekomendacje decyzji o zmianie cen.
  • Pozwala na elastyczne zarządzanie najlepsza dostępną ceną, obliczaną poprzez zaawansowane algorytmy przez system.
  • Zaprojektowany tak, aby zapewnić szybki, ale wyczerpujący przegląd dostępności pokoi wg określonych kryteriów Yield, jak również RevPAR oraz prognozowania cen i obłożenia.
  • Przedstawia porównanie sezonowej informacji Rok-do-Roku, Miesiąc-do-Miesiąca, Dzień-do-Dnia.
  • Oferuje obszerną analizę danych. Obojętnie, czy chcemy kontrolować różne segmenty rynku i budżety, wskaźniki RevPAR, ARR, prognozy wydajności systemu lub innych wskaźników.