Jakie trendy w inwestycjach hotelowych przewidują specjaliści w 2020 roku?

Sprawdzamy raport CBRE „Market Outlook 2020. EMEA”. Przede wszystkim inwestorzy będą stawiać na nieruchomości o niższych zyskach, ale z dłuższą perspektywą zarobkową, zróżnicowane portfele inwestycyjne oraz dostosowanie się do nowych trendów społecznych. Mimo spowolnienia gospodarczego obecnego w Europie w 2019 inwestorzy patrzą z optymizmem w przyszłość. Szczególnie w rejonie centralnym gdzie tempo wzrostu, w sektorze hotelowym jest wyższe niż na Zachodzie.

Widoczne jest inwestowanie zgodnie z trendami społecznymi. Można zauważyć lokowanie kapitału w obiekty przynoszące niższe zyski, ale z dłuższą perspektywą zysku. Szczególnie widać to w trendzie rozwoju miast. Miejsca noclegowe są obecnie konieczne nie tylko dla biznesu, ale także dla imigrantów zarobkowych. Trendem determinującym budowę kolejnych obiektów około hotelowych to niechybne starzenie się społeczeństwa.

Najpewniej na popularności zyskają inwestycje w domu opieki i placówki medyczne. W związku ze zmianami klimatycznymi inwestorzy będą zmuszeni do postawienia na zrównoważony rozwój i transformację energetyczną.

W 2020 roku warto zatem postawić na zrównoważone ekologicznie projekty odwołujące się do najnowszych trendów społecznych.

398 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz