Revenue Management w systemie hotelowym SIHOT

 

System zarządzania przychodami i cenami

Analizuje zachowanie rezerwacji w oparciu o liczbę różnych parametrów. Skomplikowane algorytmy pozwalają obliczyć przewidywany poziom obłożenia w oparciu o dane zebrane w przeszłości.

Udostępnia następujące mechanizmy, które stanowią podstawę zwiększania przychodów:obłożenie jako element ograniczania lub zwiększania, rekomendacje CTA (Commodity Trading Advisor/doradca obrotu usługami i MLOS (Minimum Lengh of Stay/minimalna długość pobytu), rekomendacje decyzji o zmianie cen.

Pozwala na elastyczne zarządzanie najlepsza dostępną ceną, obliczaną poprzez zaawansowane algorytmy przez system.

Zaprojektowany tak, aby zapewnić szybki, ale wyczerpujący przegląd dostępności pokoi wg określonych kryteriów Yield, jak również RevPAR oraz prognozowania cen i obłożenia.

Przedstawia porównanie sezonowej informacji Rok-do-Roku, Miesiąc-do-Miesiąca, Dzień-do-Dnia.

Oferuje obszerną analizę danych. Obojętnie, czy chcemy kontrolować różne segmenty rynku i budżety,  wskaźniki RevPAR, ARR, prognozy wydajności systemu lub innych wskaźników.

SIHOT.RMS

Revenue Management (Yield Management) – maksymalizacja przychodów poprzez osiąganie optymalnego obłożenia przy jak najwyższej cenie, tak aby wskaźnik RevPAR (wskaźnik -średni przychód z jednego pokoju) był jak najwyższy.

Sihot.RMS to rozwiązanie informatyczne do zarządzania wydajnością. Aktywne i poprawnie zdefiniowane stawki cenowe (tzw. BAR) pozwalają uzyskać najlepsze zyski. Ten skomplikowany system zarządzania przychodami pomaga osiągnąć zwiększenie przychodów obiektu.

Będąc całkowicie zintegrowanym z Sihot.PMS wiele funkcji jest w pełni zautomatyzowanych i nie ma konieczności „ręcznej” ręczne aktualizacji siatki cen. Zapewnienia to uzyskanie optymalnej ceny i zysku ze szczegółowej analizy zachowań rezerwacji klientów.

Należy jednoznacznie podkreślić, że ultra-nowoczesne narzędzia zaawansowanej analizy danych w systemie hotelowym Sihot.PMS, przekładają się wprost na zwiększenie przychodów. Zastosowanie tych informatycznych narzędzi powoduje wzrost średniej ceny pokoju o około 3-5%, czyli 7,00-8,00 zł/pokojonoc. To z kolei przy np. 20.000 pokoi zajętych w skali roku oznacza 140.000,00 tys. dodatkowych przychodów obiektu.