Technologie w hotelarstwie

Rozwój sektora hotelarskiego związany jest z wieloma czynnikami. Jednak jego główną składową wydają się przemiany w otoczeniu międzynarodowym. Łatwy przepływ osób przez granicę państw wpływa na znaczny rozwój turystyki zarówno prywatnej, jak i biznesowej. Rozwój turystyki nie byłby możliwy bez rozrostu sektora hotelarskiego, który zapewnia bazę noclegową, w różnych kategoriach ekonomicznych. Znaczący napływ gości zagranicznych…